هزینه خدمات

معمولی

تومان۱۸/ کلمه

 • مترجم تازه کار و عمومی
 • متون غیر تخصصی
 • مناسب مطالب عمومی

خوب

تومان۲۵/ کلمه

 • مترجم با تجربه
 • متون نیمه تخصصی
 • مناسب پروژه‌های دانشگاهی

عالی

تومان۶۵/ کلمه

 • مترجم حرفه ای باسابقه
 • متون مستلزم تحقیق
 • متون اسلامی و ادبی

خوب

تومان۴۸/ کلمه

 • مترجم با تجربه
 • متون نیمه تخصصی
 • مناسب پروژه‌های دانشگاهی

عالی

تومان۲۰۰/ کلمه

 • مترجم حرفه ای باسابقه
 • متون مستلزم تحقیق
 • متون اسلامی و ادبی

سایر خدمات …

 • ترجمه مالتی مدیا
 • پیاده سازی زیرنویس
 • ویرایش و بازخوانی
 • دقیقه / ۱۲۰۰۰ تومان
 • ۳۵ هزار تومان
 • کلمه / ۵۰ تومان

زمینه‌های دارای ضریب

برخی از زمینه های ترجمه تخصصی، به دلیل کمبود مترجم و حساسیت، دارای ضریب می باشند. لطفا در هنگام ثبت سفارش دقت فرمایید.

زمینهضریب قیمت ترجمه
پزشکی۱/۲۵
حقوق۱/۵
فلسفه۱/۵
متون ادبی و شعر ۱/۷۵
معارف اسلامی و الهیات ۱/۷۵
واژه‌نامه ۲
قرارداد و اسناد تجاری ۱/۵
تبلیغاتی۱/۷۵
معماری و شهرسازی۱/۲۵
نفت، گاز و پتروشیمی ۱/۲۵
 • لطفا به این نکات توجه کنید!
 • هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود.
 • تعداد کلمات توسط سیستم خودکار شمارش خواهد شد. (دیگر معطل قیمت گذاری نباشید)
 • به دلیل خودکار بودن روند شمارش، سیستم تنها فایل های Word ،PowerPointو PDF برپایه Word را شمارش خواهد کرد.
 • فایل هایی از قبیل PDFهای اسکن شده، تصاویر، عکس های گرفته شده توسط گوشی موبایل و دست خط شمارش نخواهد شد.
 • در ترجمه فوری زمان تحویل سفارش نصف و هزینه دوبرابر خواهد شد.
 • برای تستِ کیفیت ترجمه می توانید نمونه ترجمه را سفارش دهید.